HľadaťHľadaťoznámeníNotifikácieMojeMojeKošíkKošík 0
Chcem variť Obchod Prémium O nás Kontaktujte nás
Pre zdarné a efektívne vybavenie Vašej objednávky, ako aj pre Váš pohyb v našom klientskom portáli a v aplikácii, potrebujeme spracovávať vybrané osobné údaje, ktoré od Vás za týmto účelom získavame. Aby ste mali neustály prehľad o tom, aké osobné údaje a akým spôsobom spracovávame, a aby sme v tomto zmysle boli vo vzťahu k Vám transparentný, uvádzame nižšie niekoľko odstavcov k tejto téme:

 1. Správcom osobných údajov (teda tým, kto osobné údaje spracováva a určuje účel ich spracovania) je v tomto prípade naša spoločnosť VERDON CAPITE s.r.o., IČO 03497054, so sídlom na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 232448, ktorá súčasne prevádzkuje e-shop a vybavuje Vašu objednávku (vo zmysle obchodných podmienok dostupných TU), ako aj prevádzkuje klientský portál a aplikáciu (vo zmyslu podmienok použitia dostupných TU).

 2. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (známe ako GDPR), poprípade v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ktorý v Českej republike rozvíja niektoré pasáže zmieneného Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 3. Medzi osobné údaje, ktoré takto spracovávame, patrí iba:

  • meno a priezvisko,

  • e-mailová adresa,

  • telefónne číslo,

  • fotografia v používateľskom účte,

  • doručovacia adresa v prípade objednávok,

  • fakturačná adresa v prípade klientského portálu alebo aplikácie.

 4. Tieto osobné údaje je nutné automaticky aj manuálne spracovávať za účelom splnenia kúpnej zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (aby sme mohli realizovať samotnú objednávku), splnenie zmluvy o používaní klientského portálu alebo aplikácie (aby sme Vám mohli sprístupniť klientský portál a aplikáciu), pre naplnenie právnych povinností, ktoré sa na nás pri tom vzťahujú (napríklad archivácia účtovníctva alebo nároky zo zodpovednosti za chyby podľa obchodných podmienok dostupných TU a podľa podmienok použitia dostupných TU) a v rámci nášho oprávneného záujmu.

 5. Rovnako tak využívame osobné údaje k tomu, aby sme Vás mohli informovať o prípadných zmenách v ich spracovaní, o stave, zmenách alebo riešení Vašej objednávky a o prípadnom vývoji ohľadom Vami obstaranej produktovej ponuky (výhradne vo forme e-mailu, SMS správy alebo v urgentných prípadoch, keď sa vyskytne problém so spracovaním objednávky, aj telefonicky), ako aj pre zaistenie riadneho fungovania klientského portálu a aplikácie alebo pre ďalšie informácie.

 6. Osobné údaje spracovávame len po nevyhnutne nutnú dobu pre zmienené účely.

 7. Vaše osobné údaje nebudú žiadnym spôsobom využívané k profilácii vo zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ani ich nebudeme odovzdávať do tretích zemí (s výnimkou prípadného ad hoc dojednaného dopravcu do zahraničia v súlade s obchodnými podmienkami dostupnými TU, kedy bude nutné osobné údaje predať miestnemu dopravcovi pre finalizáciu objednávky) alebo medzinárodným organizáciám. Osobné údaje nebudú odovzdávané ani iným osobám s výnimkou tých, so ktorými musíme nutne spolupracovať pri realizácii objednávky a pri zaisťovaní chodu klientského portálu alebo aplikácie:

  • Podpora rozosielanie tovaru:

   • VonTom s.r.o., IČO 02348390, so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika (EU), zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 218316;

   • Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Česká republika (EU), zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 139387.

  • Dodanie tovaru v rámci Českej republiky:

   • Česká pošta, s.p., IČO 47114983, so sídlom Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika (EU), zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. A 7565.

  • Dodanie tovaru v rámci Slovenska:

   • Zásielkovňa s. r. o., IČO 48136999, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovensko (EU), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B;

   • ReMax Courier Service, spol. s r.o., IČO 35825456, so sídlom Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, Slovensko (EU), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 25438/B;

   • Slovak Parcel Service s.r.o., IČO 31329217, so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko (EU), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 3215/B.

  • Dodanie tovaru v rámci Poľska:

   • Poczta Polska Spółka Akcyjna (a.s.), DIČ 6793108059, so sídlom ul. Rodzińskich 8, Warszawa, 00-940, Poľsko (EU), zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedenom Okresným súdom hlavného mesta Varšava vo Varšave (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie) pod sp. zn. 0000334972;

   • InPost Sp. z o.o. (s.r.o.), DIČ 6793108059, so sídlom ul. Wielicka 28, Kraków, 30-552, Poľsko (EU),  zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Krakove-Śródmieście, XI Obchodné oddelenie Národného súdneho registra (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod sp. zn. 0000543759;

   • DPD Polska sp. z o.o. (s.r.o.), DIČ 5260204110, so sídlom ul. Mineralna 15, Warszawa, 02-274,  Poľsko (EU),  zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedenom Okresným súdom hlavného mesta Varšava vo Varšave, XIV Obchodné oddelenie Národného súdneho registra (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod sp. zn. 0000028368.

  • Dodanie tovaru v rámci Nemecka:

   • Deutsche Post AG (a.s.), DIČ DE 169838187, so sídlom Charles-de-Gaulle-Straße 20, D-53113 Bonn, Nemecko (EU), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bonnu (Amtsgericht Bonn) pod sp. zn. HRB 6792;

   • Hermes Germany GmbH (s.r.o.), DIČ DE 263537541, so sídlom Essener Straße 89, D-22419 Hamburg, Nemecko (EU), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Hamburgu (Amtsgericht Hamburg) pod sp. zn. HRB 108245.

 8. Keďže je pre nás ochrana Vašich osobných údajov jednou z priorít, sme pre Vás plne k dispozícii pri uplatňovaní všetkých práv, ktoré Vám z nakladania s osobnými údajmi vznikajú. Rovnako sa na nás môžete obrátiť s žiadosťou o informácie o rozsahu alebo o vysvetlení ohľadom spracovania osobných údajov. Pre tieto účely nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy podpora@jemezdravo.eu. Medzi práva, ktorá môžete takýmto spôsobom uplatňovať, patria:

  • právo požadovať informáciu o rozsahu spracovávaných osobných údajov,

  • právo požadovať vysvetlenie ohľadom spracovaní osobných údajov,

  • právo vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,

  • právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto informácie inému správcovi,

  • právo požadovať výmaz osobných údajov (populárne známe ako právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ale len v tých limitoch, že nad Vašimi požiadavkami nepreváži plnenie povinností na našej strane alebo náš oprávnený záujem. 

  • právo obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov s námietkou proti spracovávaní osobných údajov, a to v prípade pochybností o dodržiavaní povinností, ktoré s takýmto spracovávaním súvisia.

Tieto informácie sú účinné od 1. 7. 2021.